Momentálne sme schopní privítať zákazníkov späť v našich vonkajších priestoroch. Prijaté bezpečnostné opatrenia reštaurácie Kruhovka v Novom Meste nad Váhom: Vážení zákazníci, ako všetci viete, COVID-19 bol Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za pandémiu, preto v tejto zložitej dobe dbáme na to,…

Oceniť pizzu, cenou „jedlo číslo jeden“ by bolo trúfalé bez príslušného prieskumu avšak to že sa pizza nachádza na užšom zozname obľúbených slovenských jedál nie je šokujúcim objavom. Všetci môžeme súhlasiť s tým, že pizzu možno v skutočnosti klasifikovať ako…